CRIZAL PREVENCIA

Attribute:

เลนส์ตัดแสงสีน้ำเงินจากฝรังเศส

Index

Share

Share

• เลนส์จากประเทศฝรั่งเศสโดย Essilor
• ตัดแสงสีน้ำเงืนอมม่วงมากกว่าเลนส์ทั่วไปถึง 21% 
• ป้องกันรังสี Uvในระดับ SPF25

Powered by MakeWebEasy.com